Doe een
aanvraag
logo

Uw hulp is hard nodig! • Help Leergeld ook als u er niet meer bent

Een legaat, wat is dat?

Met een legaat geeft u in uw testament aan dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan Stichting Leergeld Gemert e.o..

Om Leergeld Gemert e.o. tot ‘legataris’ in uw testament te benoemen, heeft u de hulp van een notaris nodig. Als u al een testament heeft en dit wilt wijzigen, kan dat ook via de notaris.

Wat is een erfstelling?

Een erfstelling is een vastgesteld deel van uw bezit dat u via uw testament aan erfgenamen nalaat. Als u Leergeld Gemert e.o. in uw testament tot erfgenaam benoemt, betekent dit dat wij in aanmerking komen voor dit door u zelf vastgestelde deel.

Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen, zoals legaten, boedelkosten en overige schulden van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Nalaten is fiscaal voordelig

Leergeld Gemert e.o. staat bij de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Nalaten aan een ANBI heeft als voordeel dat er geen belasting wordt geheven over de nalatenschap. Hierdoor wordt uw bijdrage via uw testament nog effectiever. Het hele erfdeel komt ten goede aan het laten meedoen van kinderen die anders buiten de boot dreigen te vallen, zonder afdracht aan belastingen.

Samen bouwen aan de toekomst

Draag bij aan het unieke programma van Leergeld Gemert e.o. door nu al actief, met andere erflaters concrete projecten te steunen, via uw testament. Leergeld Gemert e.o. stelt u op inzichtelijke wijze in staat om zelf te bepalen wat er met uw erfenis gebeurt. En om nu al actief betrokken te zijn bij het bouwen aan de toekomst voor kinderen die anders buiten de boot dreigen te vallen.
Samen bouwen we aan hun toekomst. Maak daarom een persoonlijke afspraak met ons via: contact@gemert-bakel.leergeld.nl

Gegevens notaris

Uw notaris heeft deze gegevens nodig voor het opnemen van Stichting Leergeld Gemert e.o. in uw testament:
Stichting Leergeld Gemert e.o., Postbus 116, 5420 AC Gemert. Fiscaal nummer 818 218 538

Hulp nodig?

Heeft u nog geen notaris, dan kan een notaris waar wij nauw mee samenwerken u helpen. Neem hiervoor contact met ons op via contact@gemert-bakel.leergeld.nl en vermeld duidelijk uw naam en telefoonnummer. Wij zullen dan snel contact met u opnemen.

Belastingvoordeel als u doneert aan Leergeld

Als donateur van Leergeld Gemert e.o. draagt u met uw donatie direct bij aan een beter bestaan voor de kinderen uit de gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel die dreigen buiten de boot te vallen. En met uw hulp, kunnen we nog meer kinderen in onze regio bereiken en laten meedoen.
Terwijl u belastingvoordeel geniet!

Doneren met belastingvoordeel

De Belastingdienst beschouwt Leergeld Gemert e.o. als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Periodiek schenken aan onze Stichting is daardoor voor donateurs fiscaal voordelig. Donaties zijn namelijk jaarlijks aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Periodiek schenken

Periodiek schenken is voor u en voor Leergeld Gemert e.o. voordelig. Dus direct méér kinderen kunnen laten meedoen, zonder dat het iets extra kost. Daarnaast wordt het steeds makkelijker gemaakt.
Voorheen moest periodiek schenken met belastingvoordeel via een notaris worden vastgelegd.  Dat is niet meer nodig. U kunt dit direct met ons regelen. Enige voorwaarde is dat u uw periodieke schenking voor ten minste 5 jaar vastlegt.

Laat ieder kind meedoen!