Doe een
aanvraag
logo

Alle kinderen tellen mee

Mini-symposium - Alle kinderen tellen mee

Op dinsdag 18 september 2018 vond het Mini Symposium Alle kinderen tellen mee plaats. Tijdens dit symposium kwam naar voren hoeveel verborgen armoede er in het verzorgingsgebied van Leergeld Gemert-Bakel nog bestaat én dat niet alle ouders hun weg hebben gevonden naar Stichting Leergeld voor ondersteuning voor hun kinderen.

Wij zijn op zoek naar die kinderen die nog niet die mogelijkheden krijgen die ze verdienen en waarvan de ouders horen in de doelgroep die Stichting Leergeld ondersteunt.Tijdens het symposium vertelde een ervaringsdeskundige haar verhaal. Zij had nooit kunnen voorzien dat ze ooit in een armoedige situatie terecht zou komen. Ze knoopt met moeite de touwtjes aan elkaar maar heeft het doorzettingsvermogen om haar kinderen toch mee te laten doen aan b.v. schoolreizen en doet er alles aan om de kosten voor haar dochter, die komen bij een vervolgopleiding, te kunnen betalen. Ze is dankbaar voor wat Stichting Leergeld voor haar kinderen betekend heeft. Iedereen kan ongewild in een situatie terecht komen dat hij of zij ineens niet meer dat kan betalen wat 'normaal' is of voorheen wel altijd kon. Een scheiding, arbeidsongeschiktheid of dalende inkomsten door andere omstandigheden, maken dat ouders keuzes moeten maken en vaak zijn kinderen hiervan de dupe. Stichting Leergeld vindt het heel belangrijk dat kinderen zo min mogelijk last hebben van de financiële problemen waarin hun ouders verkeren.

Gaby van den Biggelaar, directeur van Stichting Leergeld Nederland, verduidelijkte hoe belangrijk het werk van Stichting Leergeld is. In samenwerking met de overheid en andere donateurs zorgt Stichting Leergeld ervoor dat kinderen hulp krijgen bij middelen die zij voor school nodig hebben, maar ook voor een leuke vrijetijdsbesteding en de nodige zwemlessen. Wethouder Wilmie Steeghs (Sociaal Domein - Gemeente Gemert-Bakel) verleent zoveel mogelijk de medewerking van de gemeente voor het werk van Stichting Leergeld Gemert-Bakel. Zij verwoordde hoe de gemeente alle kinderen, maar zeker die uit minder bedeelde gezinnen, een warm hart toedraagt en hulp biedt waar dat nodig is. Ouders moeten vaak een grote drempel van schaamte over voordat ze aankloppen voor hulp bij Stichting Leergeld. Vaak kunnen leerkrachten, zoals Gertie Vos vanuit het onderwijs vertelde, signaleren als er sprake is van armoede in een gezin. Deze signalen kunnen zijn dat een kind bijvoorbeeld kleding draagt die te klein is, of niet bij het seizoen past, of ziekgemeld wordt op zijn verjaardag om te voorkomen dat er getrakteerd moet worden. Dit is iets dat niet past in onze maatschappij. Deze ouders kunnen met hulp van instanties, leerkrachten, sportbegeleiders enz. zorgen dat er wat meer lucht komt in de zorg voor hun kinderen door o.a. de weg naar Stichting Leergeld gewezen te worden.

Leergeld film: Steun Leergeld!

Laat ieder kind meedoen!