Doe een
aanvraag
logo

Werkwijze

Alle kinderen mogen meedoen want nu meedoen is straks meetellen!

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Zo ook een grote groep kinderen in de gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel. Leergeld Gemert e.o. wil deze kinderen laten meedoen!

Als ouders of verzorgers over onvoldoende financiële middelen beschikken bieden wij kinderen kansen om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten, zoals sport, muziek-, of zwemles. Ook kunnen we zorgen voor een tweedehands fiets of een (al dan niet gebruikte) laptop.
Leergeld Gemert e.o. geeft hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en hun eigenwaarde vergroten.

 

Hoe kan men een kind aanmelden?

Iedereen kan een verzoek om hulp indienen bij Leergeld Gemert e.o., dus ouders, vrienden of familieleden, school, hulpverleners, sociaal werkers, enz.

Dat kan schriftelijk, telefonisch of via de mail. Leergeld Gemert e.o. gaat ervan uit dat als derden een melding doen bij Leergeld, de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

Bij de aanmelding worden basisgegevens gevraagd zoals: naam, adres, bereikbaarheid, enkele gegeven van de kinderen waarvoor hulp gevraagd wordt, een indicatie van de hulpvraag en een globale indicatie van het inkomen.

Laat ieder kind meedoen!