Doe een
aanvraag
logo

Werkwijze • Wat doet Leergeld Gemert e.o.

Om kinderen mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes, past Leergeld een bijzondere werkwijze toe: de “Leergeld formule”.
De “Leergeld formule” vormt een wezenlijk onderdeel van onze manier van werken en bestaat uit een aantal stappen:

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie:

Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.

Voor 2021 gaan wij uit van de volgende criteria:

  • Schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar;
  • Gezinnen met minimale financiële middelen;
  • De kinderen moeten ingeschreven staan bij een van de gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek of Boekel

Stap 2: Bemiddeling:

Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Stap 3: Financieel vangnet:

Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”.

Stap 4: Follow-up en nazorg:

Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

Wie helpen we?

Leergeld zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij door een laag inkomen bepaalde activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen.

Laat ieder kind meedoen!