Doe een
aanvraag
logo

Over ons • Privacy beleid

Privacy Verklaring

Stichting Leergeld Gemert e.o. doet er alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Ook wij hebben maatregelen genomen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Er verandert niets fundamenteels aan de manier waarop we met uw gegevens omgaan, maar we hebben het beter op een rij gezet hoe we dit doen. Wel nieuw is dat u op onze website het privacybeleid rechtstreeks kunt aanklikken. We willen open en transparant zijn voor al onze contacten.

Stichting Leergeld Gemert-Bakel gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de eigen doelgroep en geeft een heldere inzage welke gegevens verwerkt worden, met welk doel, hoe lang de gegevens bewaard, beveiligd en eventueel gedeeld worden.

Wat betekent dit voor u?

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens aan organisaties die ook in uw belang werkzaam zijn.

Indien het gebruik van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Leest u daarom goed de Privacyverklaring-Gemert-Bakel door.

 

 

Laat ieder kind meedoen!